آغاز به کار بانک جامع تالارهای پذیرایی ( تالارستان )

آغاز به کار بانک جامع تالار های پذیرایی ( تالارستان )